v. 1.4 Mal forhåndvarsel risikobasert tilsyn

 

 

steinkjerinderoyVerranVåpen

 

 

Virksomhet:                                                                                     Dato for tilsyn:

Adresse:

 

 

 

Konatktinformasjon:hilde.rones.jensen@steinkjer.kommune.no

 

 

 

 

Varsel om tilsyn ved barnehager og skoler

 

Det følges av § 9 i Lov om Folkehelsearabeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa.

 

Barnehage/skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på barnets helse. Med hjemmel i § 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., varsles herved om at representant for kommuneoverlegen i Steinkjer kommune vil foreta tilsyn ved:

 

Navn på skole/barnehage

  • Dato:
  • Tilsynets varighet: 3-4 timer.

 

Tilsynet vil være risikobasert med gjennomgang av paragrafene 4, 9, 13, 14, 19, 20, 21 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Viser til vedlegg 1. (vedlegg av veileder til forskrift MHV for barnehager og skoler sendes med)

Tema for tilsynet er: ansvar internkontroll, utforming, renhold, sikkerhet og inneklima.

 

Hensikten med tilsynet:

  • Bidra til at barna sikres et godt innemiljø på barnehagen/skolen.
  • Vurdere om barnehagen/skolen drives i henhold til de utvalgte paragrafene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

 

Om tilsynet:

Tilsynet gjennomføres som systemrevisjon. Dette innebærer at vi innhenter og gjennomgår skriftlig informasjon før tilsynsbesøket. Tisynet er et felles møte med styrer/rektor, representant byggeier og eier hvor spørsmålene på sjekklistene, se vedlegg 2,  gjennomgås og dokumentasjon fremvises. Det vil bli avholdt et åpnings- og slutt møte. I åpningsmøtet informerer vi om formålet med tilsynet og den praktiske gjennomføringen. I sluttmøtet redegjør vi for funn og orienterer om rapporten som blir utarbeidet etter tilsynsbesøket. Rektor/styrer kan gjerne ta med seg annen relevant person på tilsynet.

 

Søknad om samtykke til barns lokaler og uteområder Trinn 1 og Trinn 2 leveres to uker innen tilsynet om dette ikke er gjort tidligere, se vedlegg 3.

 

Før tilsynet kommer har virksomheten (styrer/rektor) til oppgave:

         Innen 2 uker før tilsynsdato, sende tilsynet kopi av skolenes/barnehagens internkontrolldokumentasjon og prosedyrer knyttet til paragrafene 4, 9, 13, 14, 19, 20, 21

         å finne møterom for gjennomføring av tilsynet

         å gi de aktuelle deltakerne beskjed om oppmøtetid

o   representant byggeier

o   representant eier

o   rektor/styrer

 

Det er fint om dokumentasjon på inneklimamålinger foreligger ved tilsynet, av erfaring kan det være ventetid for utføring av målingene så lurt å ta kontakt med bedrifthelsetjeneste/Steinkjerbygg fortløpende.

CO₂

Temperatur

Luftfuktighet

Lux

Støy

Radon

 

 

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål i tilknytning til tilsynet.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hilde Rones Jensen

Konsulent/veielder Miljøretta kommunehelsesamarbeid

Kommunehelsesamarbeidet Inn-trøndelag

Tlf: 40021925

Mail: hilde.rones.jensen@steinkjer.kommune.no

 

 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift.