v. 1.0 Mal forhåndvarsel risikobasert tilsyn

 

 

steinkjerinderoyVerranVåpen

 

 

Forhåndsvarsel om tilsyn ved Barnehager og skoler

 

Det følges av § 9 i Lov om Folkehelsearabeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa.

 

Barnehagemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på barnets helse. Med hjemmel i

§ 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., varsles herved om at representanter for kommuneoverlegen i Steinkjer kommune vil foreta tilsyn ved:

 

  •  
  • Dato:
  • Tilsynets varighet: 3-4 timer.

 

Tilsynet vil være risikobasert med gjennomgang av paragrafene 4, 9, 13,14, 19, 20, 21 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Viser til vedlegg

 

Hensikten med tilsynet:

  • Bidra til at barna sikres et godt innemiljø på barnehagen.
  • Vurdere om barnehagen drives i henhold til de utvalgte paragrafene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

 

Om tilsynet:

Tilsynet gjennomføres som et felles møte med styrer, representant byggeier og eventuelt eier hvor  spørsmålene på sjekklistene gjennomgås og dokumentasjon fremvises. Sjekklistene må være ferdigutfylt og leveres inn ved tilsynet, dette gjelder også eiers sjekkliste uansett deltagelse på tilsyn eller ikke.

 

Søknad om samtykke til barns lokaler og uteområder Trinn 1 og Trinn 2 må leveres en uke innen tilsynet(sendes som vedlegg).

 

Styrer/rektor har til oppgave å gi de aktuelle deltakerne beskjed om oppmøtetid og dele ut sjekklistene som sendes som vedlegg.

 

Det er fint om dokumentasjon på inneklimamålinger foreligger ved tilsynet.

CO₂

Temperatur

Luftfuktighet

Lux

Støy

Radon

 

Med vennlig hilsen

Hilde Rones Jensen

Konsulent/veielder Miljøretta kommunehelsesamarbeid

Kommunehelsesamarbeidet Inn-trøndelag

Tlf: 741 69121/40021925