v. 1.2 Meldepliktige virksomheter

Virksomheter der risikoen for negativ helsepåvirkning er større enn normalt, plikter å melde virksomheten til kommunen.

Meldeplikten gjør det lettere for kommunen å drive tilsyn med slike virksomheter og dermed begrense miljøfaktorer som kan gi nedsatt helse.

 

Virksomheten må tilfredsstille krav på en rekke områder, blant annet:

inneklima og luftkvalitet

lyd- og lysforhold

sanitære forhold, hygiene og renhold

avfallshåndtering

internkontroll (systematisk HMS-arbeid)

Kravene vil variere avhengig av hva slags virksomhet du skal drive.

Du må sende melding før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer av virksomheten. Avdekker meldingen avvik fra forskriftskravene, kan kommunen kreve at du retter forholdene.

 

Du har meldeplikt dersom du skal drive:

 • asylmottak
 • hospits
 • campingplass
 • undervisningslokale eller forsamlingslokale
 • virksomhet som foretar utslipp av avløpsvann
 • virksomhet med kjøletårn eller luftskrubbere
 • frisør- eller barbervirksomhet
 • hud-, hånd- eller fotpleie
 • massasje (ikke-medisinsk)
 • solarium
 • badeanlegg (også for lokale med kun boblebad eller badstu)
 • skadedyrbekjempelse ved bruk av midler i farekategori Acute Tox 1-3 og merket med «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding»

For noen virksomhetstyper, f.eks. skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter, er det ikke tilstrekkelig med melding. Disse må godkjennes av kommunen før oppstart.

Lover

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Forskrift om miljørettet helsevern § 14 (Meldepliktige virksomheter)

Forskr. hygienekrav for frisørvirksomhet m.v. § 5 (Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse)

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu § 6 (Meldingsplikt og dokumentasjon)

Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-3 (Meldingsplikt