v. 1.2 Krav som etterspørres ved tilsyn i MHV barnehage