v. 1.1 Røyking MHV barnehage

Røyking

Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. tobakkskadeloven §26 og §27.

Endret ved forskrift 21. juni 2013 nr. 728 (i kraft 1. juli 2014)

 

Denne forskriften slår fast at røyking ikke skal forekomme til noen tid og i noen del av barnehagens lokaler eller uteområder.

 

§26 i tobakkskadeloven lyder som følger: «Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og ute-områder». Forskriften slår fast at tobakksbruk ikke skal forekomme til noen tid eller i noen del av barnehagens lokaler eller uteområder, dette gjelder også familiebarnehager/barnehager i private hjem. Barnehagen skal gjennom sitt internkontrollsystem kunne dokumentere at reglene etterfølges.

 

Helsedirektoratets hjemmesider finnes det oversikt over ulike

publikasjoner og kampanjer.

 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

• Barnehagen skal ha et totalt tobakksfritt inne- og uteområde.

• Barnehagen informerer foresatte og foreldre om skadevirkninger av passiv røyking for barn.

Oppdatert 16.03.2015