v. 1.1 Belysning MHV barnehage

Belysning

 

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

 

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimaparametere av stor betydning for helse og trivsel. Tilgang på dagslys gir bidrag til belysning av innearealer gjennom vinduer og overlys, gir utsyn og informasjon om tid på døgnet, vær og årstid, og motvirker tretthet.

 

Dagslyset er tilstrekkelig for synsoppgaver, men har sine begrensninger som

følge av avstand fra vindu, dagslysets varighet og breddegrad. Tilleggsbelysning er nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. 300 lux anbefales for leke- og oppholdsrom i barnehagen.

Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1. Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og ute. I rom der det foregår matlaging og aktiviteter med

form og farge, bør det være tilstrekkelig dagslys og belysning med høy fargegjengivelsesindeks.

 

Vinterstid bør det være god belysning på uteområdet. Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1, Lyskulturs publikasjon1b (Luxtabellen). Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og ute. Nye barnehagebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehandling, skal tilfredsstille disse kravene, inkludert krav om universell utforming.

 

Nye skolebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehandling, skal tilfredsstille disse kravene, inkludert krav til universell utforming.

 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

• Tilfredsstillende belysning og tilgang på dagslys i undervisningsog oppholdsrom.

• Lyskulturs normer / NS-en 12464-1 for belysning innendørs og på uteområdet

legges til grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende

barnehager, samt ved endringer i driften.

• Det gjennomføres regelmessige vurderinger av belysningen i barnehagen, både

innendørs og på uteområdet i samarbeid med ansatte og foreldre/foresatte.

• Barnehageeier har rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning.