v. 1.2 Dokumentasjon

 

Bilderesultat for elektronisk journalføringKoordinators oppgaver anses som helsehjelp, jfr Helse- og omsorgsdepartementets uttalelse av 01.03.2012.

Dette innebærer at det tverrfaglige samarbeidet må dokumenteres på linje med øvrig tjenesteyting, også i tilfeller hvor pasient og bruker takker nei til individuell plan og kun ønsker koordinator. Det blir likevel en liten forskjell på hva som dokumenteres hvor.

 

Se ytterligere info her:

         Journalføring og individuell plan

         Hva skal skrives i Sampro og hva skal skrives i journalen?