v. 1.1 Hvem kan få koordinator?

Bilderesultat for veiviserHvem kan få koordinator?

"For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf helse- og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan."

"Dersom brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester takker nei til individuell plan, skal de likevel tilbys koordinator."

(jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §21 og §22.)

 

Plikten til å tilby koordinator gjelder der vedkommende mottar eller skal motta tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder både tjenester utført av kommunens ansatte og tjenester utført av private etter avtale med kommunene, jfr helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, femte ledd.

 

 

Se også brosjyre fra Helsedirektoratet: Ditt liv, din plan – til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester