v. 1.2 Hvem kan få koordinator?

Bilderesultat for veiviserHvem kan få koordinator?

"For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf helse- og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.

Plikten til å tilby koordinator gjelder der vedkommende mottar eller skal motta tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette gjelder både tjenester utført av kommunens ansatte og tjenester utført av private etter avtale med kommunene, jfr helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, femte ledd.

Det er viktig at koordinator samarbeider godt med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasientene på sin liste." (Kilde: Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator)

"Dersom brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester takker nei til individuell plan, skal de likevel tilbys koordinator." (Kilde: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §21 og §22.)

 

 

 

Se også brosjyre fra Helsedirektoratet: Ditt liv, din plan – til deg som kan ha behov for langvarige og koordinerte tjenester