v. 1.5 Hvem kan være koordinator?

Bilderesultat for guide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Steinkjer kommune skal koordinator fortrinnsvis være kommunalt ansatt, og gjerne være fra den tjenesten som er mest involvert i brukeren.
  2. Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner, og man bør søke samarbeidsløsninger som er til det beste for brukeren. Helse- og omsorgspersonell har ansvar etter helse- og omsorgslovgivningen for å være koordinator, men annet personell som jobber tett på og som kjenner brukeren godt kan godt inneha koordinatorrollen. Nødvendig opplæring vil da bli gitt.
  3. Oppnevning av koordinator skal gjøres i de fora som Koordinerende enhet har delegert myndighet til. Det vil si at for brukere under 18 år er det enhetsleder Avlastning barn og unge som er mottaker av meldingene og ansvarlig saksbehandler, og for bruker over 18 år er det enhetsleder for Bolig og tildelingskontoret som er mottaker av meldingene og ansvarlig saksbehandler.
  4. Bruker, pårørende eller verge skal ha mulighet til medvirkning ved valg av hvem som skal være koordinator, og dersom det lar seg gjøre av kapasitetshensyn for den ønskede koordinator vil ønsket etterkommes. Nærmeste leder har ansvar for å holde oversikt over sine ansattes arbeidskapasitet.

 

Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet mellom Steinkjer kommune og Helse Nord Trøndelag, jf tjenesteavtale 2.