v. 1.3 Hvem kan få individuell plan?

Bilderesultat for individuell planHvem har rett til å få utarbeidet individuell plan?

Målgruppe:

Personer med ​store og sammensatte behov, dvs at symptomer og faktorer er vevd sammen og at tilstanden kan ikke forklares ut fra enkeltfaktorer som diagnose eller avgrenset funksjonsproblem. Den må forstås ut fra personens helhetlige situasjon. Dette er personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til gjeldene lovgrunnlag. Utgangspunktet er ​personens behov for tjenester, per dags dato og i fremtiden. jfr Prosedyre for koordinator og individuell plan.

 

Livsområder: En persons liv vil alltid bestå av flere faser, og i hver av disse fasene er det ulike livsområder som vil stå i fokus. Med livsområder menes områder som forebygging/helse/omsorg, dagtid/arbeid/skole/aktivitet, bolig, fritid, økonomi og sosialt felleskap/nettverk.  

Det vil ved overganger mellom slike livsområder ofte være behov for koordinering av tjenestetilbudet da vi vet at dette er perioder som er sårbare. Jfr Huskeliste ved livsfaseoverganger