v. 1.2 Hvem kan få individuell plan?

Hvem kan få individuell plan?

Målgruppe:

Personer med ​store og sammensatte behov, dvs at symptomer og faktorer er vevd sammen og at tilstanden kan ikke forklares ut fra enkeltfaktorer som diagnose eller avgrenset funksjonsproblem. Den må forstås ut fra personens helhetlige situasjon. Dette er personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester i henhold til gjeldene lovgrunnlag. Utgangspunktet er ​personens behov for tjenester, per dags dato og i fremtiden. Det vil ved overganger i livsområder ofte være behov for koordinering av tjenestetilbudet. jfr Prosedyre for koordinator og individuell plan.

 

Livsområder: Med livsområder menes områder som forebygging/helse/omsorg,

dagtid/arbeid/skole/aktivitet, bolig, fritid, økonomi og sosialt felleskap/nettverk.