v. 1.4 Sampro - Rutinebeskrivelse - henvendelse om koordinator, IP og bytte koordinator

Hvordan få oppnevnt koordinator, igangsatt oppstart av individuell plan eller bytte av koordinator:

 

Følgende skjema skal benyttes: Henvendelsesskjema om IP og koordinator

 

1.       Kryss av hva henvendelsen gjelder.

2.       Fyll inn navn og adresse, personnummer (11siffer) og telefonnummer til den som retter henvendelsen til Steinkjer kommune

3.       Fyll inn navn, adresse og telefonnummer til foreldre/foresatt, nærmeste pårørende/verge og fastlege. Dette for at saksbehandler skal kunne innhente opplysninger ved behov.

4.       Fyll inn hvilke kommunale tjenester som søker mottar pr dato.(for eksempel PPT, fritidskontakt, avlastning eller lignende) Fint om navn på kontaktperson fylles ut slik at saksbehandler kan ta kontakt og innhente opplysninger ved behov.

5.       Gi en kort beskrivelse for hvorfor denne henvendelsen rettes til kommunen.

6.       Oppgi dersom det er ønske om en spesiell kommunalt ansatt tjenesteyter som koordinator.

7.       Til slutt signeres henvendelsesskjemaet – av personen selv dersom han/hun er over 18 år og har samtykkekompetanse, og/eller av foresatte eller verge dersom personen er mindreårig eller ikke har samtykkekompetanse.

8.       Skjemaet sendes til adressen i det blå feltet nederst på arket.