v. 1.2 Sampro - Varslinger og kortnavn

I startbildet (Hjem) vil du hele tiden ha en oversikt over de siste hendelser i planen. Alle møteinnkallinger og møtereferat er en melding i Sampro. Du kan gå direkte til fanen meldinger ved å gå via lenken i åpningsbildet.


Hvordan skaffer du deg enkelt de opplysninger du har behov for i Sampro:

 

Hvordan gjenkjenne bruker i varslinger på sms:

Det er mulig for koordinator å lage et kortnavn på bruker som vil fremkomme i mail\ sms.(lages i administrasjon av plan for bruker)

Oppfølgingsteamet skal sammen med planeier/pårørende blir enige at kortnavn\ alias som skal brukes. Vi bruker vi første bokstav i fornavn og etternavn +fødselsdato.(max. 10 tegn)

Kortnavn bygges opp slik: EJ171165

 

Varslinger på hendelser i planen kan gis via sms eller pr. mail. Hver deltager i planen kan bestemme selv på hvilken måte og på hva en vil ha varsel på. Det gjøres på denne måten:
Gå inn i planen og velg fanen Deltagere. Marker deg selv og trykk på detaljer(ytterst til høyre). Du får da opp dette bildet og kan hake av for ønsket varslinger. Husk å lagre!

Hvordan begrense varslinger på aktivitet i planen: