v. 2.0 Sampro - Rutinebeskrivelse for å arkivere, avslutte og slette indivuell plan

Rutinebeskrivelse for å arkivere, avslutte og slette individuell plan

FORMÅL

 Sikre at historikken i arbeidet blir ivaretatt.

IP i Sampro blir arkivert i Visma samhandling arkiv, som er en skyløsning.

Arkivløsningen er Noark 5 godkjent.

OMFANG

 Alle som er koordinator for en individuell plan. Andre deltakere har ikke tilganger for å utføre disse handlingene.

ANSVARLIG

 Koordinerende enhet. Driftsansvar er lagt til systemansvarlig.

HANDLING

UNDEREMNE

HANDLING

ANSVARLIG

Arkivere

Det er viktig å arkivere planen før store endringer skal skje. Dette for at historikken skal komme fram (bla ved tilsyn)

 

Trykk på arkivskapet i øverste høyre hjørne i skjermbildet. Det kommer da opp et bilde hvor en kan velge hvilke elementer som skal tas med i arkiveringen. Her anbefales det å velge alle.

Trykk på knappen ARKIVER ned til høyre i bildet, og etter en liten stund kommer en bekreftelse på at arkiveringen gikk greit.

Sampro sin logg blir samtidig oppdatert med informasjon om at det har vært foretatt en arkivering til NOARK-5.

Kun kommunens arkivansvarlige har tilgang til å åpne disse. Ta kontakt med systemansvarlig ved behov for dette.

Koordinator

Avslutte

En plan skal avsluttes når planeier ikke lenger ønsker å ha en plan.

Samtykke til avslutning innhentes

 

Sørg for at planen er arkivert før avslutningsprosessen starter.

Gå til LISTE PLANER og velg Administrer plan helt til høyre i skjermbildet.

Velg alle planelementer. Nederst står det gjelder fra og til. Sett sluttdato til den datoen planen skal avsluttes. Det gjør ikke noe om samtykke har gått ut. Planen vises nå med hengelås på liste planer.

For å få åpnet avsluttede planer må en lokal administrator kontaktes.

 

Dersom det er sterk mistanke om at planeier kommer til å ombestemme seg innen kort tid, kan planen bare arkiveres og samtykke nullstilles for en periode. Dersom planeier ikke har ombestemt seg innen 30 dager skal planen avsluttes.

 

Koordinator

Slette

Dersom en person krever at kommunen sletter planen må vi etterkomme dette ønsket.

Dette er bare i spesielle tilfeller.

De aller fleste tilfeller er det nok å AVSLUTTE planen.

En plan kan både opprettes og slettes etter planeiers ønske.

Det anbefales å arkivere planen, samt ta en utskrift av hele planen før den slettes. Koordinator skanner utskriften inn i sitt fagsystem. Dette er viktig for at kommunen senere skal kunne dokumentere at det har foreligget en plan.

Fra LISTE PLANER velg Administrer plan helt til høyre i listen

Klikk på alternativet/lenken Slett nederst til høyre i bildet. Det kommer da opp en advarsel som en må bekrefte med OK. Planen er da slettet fra Sampro og vil ikke kunne tilbakestilles.

 

Koordinator