v. 1.2 SamPro

 

Individuell plan, (IP) er en arbeidsmetode eller en planprosess der en koordinator med sine faglige kunnskaper og erfaring skal virke sammen med brukerens ønsker og behov, kunnskaper og erfaring for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Den individuelle planen gir ikke rett til flere tjenester, men skal sikre at den enkelte personenes behov for tjenester skal være retningsgivende for tjenestenes utforming og sammensetting. Den individuell planen skal være en overordnet plan og skal favne over tiltak planeier trenger fra alle tjenesteområder og forvaltningsnivåer.

 

Steinkjer kommune har siden 2013 brukt Sampro i utarbeidelsen av individuelle planer. Sampro er et internettbasert planverktøy, som sikrer brukermedvirkning og letter samarbeidet mellom de involverte i planarbeidet. Sampro dekker de lovpålagte kravene til individuell plan, datatilsynets krav til personvern og holder Noark 5-standard for arkivering.

 

Dersom den som skal ha utarbeidet en individuell plan ikke aksepterer at Sampro benyttes som mal for den individuelle planen skal dette meldes fagkonsulent for Koordinerende Enhet på mail koordinerende-enhet@steinkjer.kommune.no eller telefon 98901275, sammen med samtykket for den individuelle planen fra plandeltagerne.

 

 

ID Dokument­tittel Status
7223 Funksjonsbeskrivelse Sampro Gyldig, passert revisjonsfrist
7901 Sampro - Tilgangsstyring Gyldig
8527 2018 Lokale administratorer, Wwb kurs 4.12 Gyldig
7895 Vedlegg 1: SamPro - Generell informasjon Gyldig, passert revisjonsfrist
7897 Sampro - Kort oppstartsveileder for planeier, deltagere og koordinator Gyldig
7902 Sampro - Varslinger og kortnavn Gyldig
8191 E-læringsvideoer - SamPro Gyldig
8715 Sampro - hva skal skrives i Sampro og hva skal skrives i journal? Gyldig
7903 Sampro - Rutinebeskrivelse for å melde avvik relatert til individuell plan Gyldig, passert revisjonsfrist
8500 Veileder for bruk av Sampro Gyldig, passert revisjonsfrist
7904 Sampro - Rutinebeskrivelse - henvendelse om koordinator, IP og bytte koordinator Gyldig
7900 Sampro - Rutinebeskrivelse for å arkivere, avslutte og slette indivuell plan Gyldig
7899 Sampro - Rutinebeskrivelse ved opplasting av dokumenter til Sampro Gyldig, passert revisjonsfrist

 

 

 

 

 

 


Denne dokumentlista henter data fra dokumentkategorien Sampro under Helse/Koordinerende enhet