v. 1.1 SamPro

 

Individuell plan er et virkemiddel som skal sikre systematisk samordning og innflytelse over eget tjenestetilbud for brukere med sammensatte behov for koordinerte tjenester (T.Normann 2003)

Individuell plan, (IP) er en arbeidsmetode eller en planprosess der en koordinator med sine faglige kunnskaper og erfaring skal virke sammen med brukerens ønsker og behov, kunnskaper og erfaring for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Den individuelle planen skal være en kort, overordnet plan. Den individuelle planen gir ikke rett til flere tjenester, men skal sikre at den enkelte personenes behov for tjenester skal være retningsgivende for tjenestenes utforming og sammensetting. En individuell plan skal være en overordnet plan og vil kunne gripe over alle tjenesteområder og forvaltningsnivåer.

 

Steinkjer kommune har siden 2013 brukt  Sampro i utarbeidelsen av individuelle

planer. Sampro er et internettbasert planverktøy, som skal sikre større grad av brukermedvirkning og lette samarbeidet mellom de involverte i planarbeidet. SamPro dekker de lovpålagte kravene til individuell plan. Sampro dekker datatilsynets krav til personvern og holder Noark 5-standard for arkivering.

 

Dersom tjenestemottaker ikke aksepterer at Sampro benyttes som mal for den individuelle planen skal dette meldes telefonisk eller i brevs form til Koordinerende Enhet, sammen med samtykket for IP fra deltagerne. 

ID Dokument­tittel Status
7223 Funksjonsbeskrivelse Sampro Gyldig, passert revisjonsfrist
7901 Sampro - Tilgangsstyring Gyldig
8527 2018 Lokale administratorer, Wwb kurs 4.12 Gyldig
7895 Vedlegg 1: SamPro - Generell informasjon Gyldig
7902 Sampro - Brukerveiledning - enkel Gyldig
8191 E-læringsvideoer - SamPro Gyldig
8715 Sampro - hva skal skrives i Sampro og hva skal skrives i journal? Gyldig
7903 Sampro - Rutinebeskrivelse for å melde avvik relatert til individuell plan Gyldig, passert revisjonsfrist
8500 Veileder for bruk av Sampro Gyldig
7904 Rutinebeskrivelse - henvendelse om koordinator, IP og bytte koordinator Gyldig
7900 Sampro - Rutinebeskrivelse for å arkivere, avslutte og slette indivuell plan Gyldig
7899 Sampro - Rutinebeskrivelse ved opplasting av dokumenter til Sampro Gyldig, passert revisjonsfrist
7222 SAMPRO Gyldig, passert revisjonsfrist

 

 

 

 

 

 


Denne dokumentlista henter data fra dokumentkategorien Sampro under Helse/Koordinerende enhet