v. 1.2 Sampro - Kort oppstartsveileder for planeier, deltagere og koordinator

En kort veileder for planeier, deltagere og koordinator

Deltagere

Deltagere i arbeidet med individuell plan er oftest også deltagere i oppfølgingsteamet rundt planeieren / brukeren. Det er planeieren selv som bestemmer hvem som skal delta.

Opplæring

Som planeier eller deltaker skal du få opplæring i bruken av Sampro av koordinatoren for den individuelle planen. Opplæringen skal sikre at du får tilgang til planen og kjennskap til de ulike funksjonene i Sampro. Du har selv ansvar for å sette deg videre inn i systemet.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering tilbyr opplæring i hvordan jobbe tverrfaglig med oppfølgingteam, individuell plan og Sampro. Behov for opplæring meldes inn av den enkelte til egen lokal adminstrator for Sampro eller til fagkonsulent for KE på koordinerende.enhet@steinkjer.kommune.no.

 

Hvordan komme i gang – en huskeliste

1. Søk opp nettadressen https://www.individplan.no

2. Logg inn med eget brukernavn og passord (tildelt av koordinator).

3. Engangspassord blir tilsendt på sms på mobiltelefon eller på e-post (avhengig av hva du har bedt om ved registrering. Mobil anbefales.)

4. Bytt passord første gangen du logger inn!

5. Dersom du har glemt passordet, kan du be SamPro lage et nytt ved å taste inn brukernavnet på innloggingssiden og velge ”Glemt passord?”

6. Dersom du har glemt brukernavnet, kontakt koordinator for planen.

7. Gjør deg kjent med SamPro – trykk på de ulike bildene/menyene og utforsk.

8. Avhengig av hvilken rolle du har, er rettighetene ulike. Planeier kan bestemme hvilke rettigheter du skal ha i planen.

9. Du har som deltager / fagperson ansvar for ditt fagområde i forhold til kartlegging, fagplaner, mål, aktiviteter og evaluering.

10. Utskrifter skal gjøres i minst mulig grad og dersom annet ikke er avtalt er det kun koordinator som har denne tilgangen.

Planarbeidet

Det er anbefalt at arbeidet med individuell plan organiseres i oppfølgingsteam - dette for å sikre et tverrfaglig samarbeid. Planeier/foresatte/pårørende /verge skal være med under hele prosessen.

For hjelp og veiledning

Ta kontakt med den som er koordinator for den individuelle planen - eventuelt kontakt din lokale administrator eller fagkonsulent for Koordinerende enhet.