v. 1.4 Søknad om godkjenning barnehagevirksomhet

Godkjenning av virksomhet ved etablering eller vesentlig endring

Når en barnehage, familiebarnehage eller dagmamma etablerer virksomhet som omfattes av forskriften, jfr. § 2, er de som er ansvarlige for etableringen pliktig til å melde virksomheten inn til Kommuneoverlegen.

Slik melding skal sendes i følgende tilfelle:

  • Ny barnehage
  • Eksisterende barnehage ikke tidligere godkjent
  • Renovering av eksisterende barnehage
  • Tilbygg til eksisterende barnehage
  • Midlertidige erstatningslokaler
  • Driftsmessige endringer (eks. omlegging av driftsform, utvidelse av antall barn etc.)

 

Ved slik melding skal følgende skjema benyttes

 

Veiledere/litteratur

Aktuelt informasjonssted FMH.no

Miljø og helse i barnehagen (veileder til forskriften)