v. 1.2 Søknad om Godkjenning Skoler og barnehager

SØKNAD OM GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER

Godkjenning av virksomhet ved etablering aller vesentlig endring

Når en skole etablerer virksomhet som omfattes av forskriften, jfr. § 2, er de som er ansvarlige for etableringen pliktig til å melde virksomheten inn til Kommuneoverlegen.

Slik melding skal sendes i følgende tilfelle:

  • Ny skole
  • Eksisterende skole  som ikke  tidligere  er godkjent
  • Renovering av eksisterende skole
  • Tilbygg til eksisterende skole
  • Midlertidige erstatningslokaler
  • Driftsmessige endringer (eks. omlegging av driftsform, utvidelse av antall barn etc)

 

Ved slik melding skal følgende skjema benyttes