v. 1.4 Søknad om godkjenning MHV skolevirksomhet

Godkjenning av virksomhet ved etablering aller vesentlig endring

Når en skole etablerer virksomhet som omfattes av forskriften, jfr. § 2, er de som er ansvarlige for etableringen pliktig til å melde virksomheten inn til Kommuneoverlegen.

Slik melding skal sendes i følgende tilfelle:

  • Ny skole
  • Eksisterende skole som ikke tidligere er godkjent
  • Renovering av eksisterende skole
  • Tilbygg til eksisterende skole
  • Midlertidige erstatningslokaler
  • Driftsmessige endringer (eks. omlegging av driftsform, utvidelse av antall barn etc)

 

Ved slik melding skal følgende skjema benyttes  

 

Veiledere/litteratur

Aktuelt informasjonssted FMH.no

Miljø og helse i barnehagen (veileder til forskriften)