v. 1.4 Lover, forskrifter og handlingsplan

LOVER, FORSKRIFTER OG HANDLINGSPLAN

Lover

·         Alkoholloven

·         Serveringsloven

·         Forvaltningsloven

·         Arbeidsmiljøloven/arbeidstilsynet     

         Mattilsynet

 

Retningslinjer/Handlingsplan

         Håndbok i alkoholloven(Helsedirektoratet)

         Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler

         Orientering om etablererprøven (rundskriv)

         Alkoholpolitisk handlingsplan i Steinkjer 2016-2020

 

Forskrifter

         Forskrift om etablererprøve - serveringssted

         Alkoholforskriften