v. 1.3 Skjenke/salgskontroll

OM SALG OG SKJENKEKONTROLL

Målet med kontrollvirksomheten er å sikre at bevillingshaverne etterlever alkohollovens bestemmelser, og sikre likebehandling av bevillingshaverne. Kontroller ved salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. Alle salgs- og skjenkesteder kontrolleres så ofte som behovet tilsier det, men minst en gang per år. Det er ingen grense for hvor mange ganger et sted kan kontrolleres per år.

Kontrollørene skal først og fremst kontrollere følgende forhold:

 • At salg og skjenking av alkohol ikke skjer til personer under 18 år.
   
 • At det ikke skjenkes brennevin til personer under 20 år.
   
 • At det ikke selges eller skjenkes alkohol til personer som er åpenbart påvirket.
   
 • At salg og skjenking av alkohol bare skjer innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider.
   
 • At alkoholreklameforbudet overholdes.

 

KRITERIER OG VILKÅR

Ved avslutningen av kontrollene skal kontrollørene alltid legitimere seg. Kontrollørene har egne identitetskort som viser at de er engasjert som skjenkekontrollører i Steinkjer kommune.

 

LOVER OG RETNINGSLINJER

I henhold til alkoholloven og dens forskrifter skal kommunen foreta kontroller med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen

         Alkoholloven

         Alkoholpolitisk handlingsplan Steinkjer

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss:             Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    
e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer