v. 1.3 Omsetningsoppgave og omsetningsgebyr

 

OMSETNINGSOPPGAVE OG OMSETNINGSGEBYR

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Siste frist for innsending av omsetningsoppgave settes til 15. mars hvert år.

 

Trykk her for utfylling av omsetningsoppgave for alkohol

 

Minstegebyr

I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.660,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5.200,- pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

Salg av alkoholholdig drikk:

- 0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

- 0,58 kr pr vareliter i alkoholholdig drikk i gruppe 2 (inntil 22 volumprosent alkohol)

 

Skjenking av alkoholholdig drikk:

-          0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
 

-          1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol). 
 

-          4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol).

 

LOVER

         Alkoholloven

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    

e-mail til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer