v. 1.4 Etablererprøven

ETABLERERPRØVEN

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

I Steinkjer kommune kan etablererprøven avlegges ved Steinkjer Rådhus, Kongens gt 39, 1 etg.


Trykk her for påmeldingsskjemaet

 

Hva er pensum?
Boken "Læremateriell – Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.

Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

 

PRIS

For prøveavleggelse/ forsøk på prøveavleggelse skal det betales et gebyr på kr. 400,-. Betaling for prøveavleggelse skjer via faktura når du melder deg opp til prøve. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

 

KRITERIER OG VILKÅR

Du må ta med gyldig legitimasjon m/ bilde når du møter opp for å avlegge prøven.

Når du avlegger prøven, kan du benytte lovsamling.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest)
  • Har du andre spesielle behov, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette avtales på forhånd.

 

GJENNOMFØRING AV PRØVEN

  • Du kan ta prøven på planlagte tidspunkt for kunnskapsprøve i alkoholloven og Etablererprøven.
  • Møt opp senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort og bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svar riktig på 40 av 50 spørsmål
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller ordbok.
  • Du kan benytte medbrakt lovsamling.

 

SAKSBEHANDLING

Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen bevis på at prøven er bestått. Prøvebeviset er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den e-postadressen du bruker ved påmelding.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du tar prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner for hver prøveavleggelse.

 

LOVER OG RETNINGSLINJER

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Serveringsloven

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    
Fax: 74 16 90 01
e-mail til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer