v. 1.3 Kunnskapsprøver

KUNNSKAPSPRØVER

Det er to typer kunnskapsprøve.

 • en for salgsbevilling i butikk
 • en for skjenkebevilling på restaurant/bar

Hvem kan ta prøvene?
Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som daglig leder, styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du være fylt 20 år. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

 • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
 • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
 • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

 

PRIS

Når du melder deg opp til prøven får du en faktura på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding. Påmelding er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

 

KRITERIER OG VILKÅR

Når du avlegger kunnskapsprøven kan du benytte Ordbok (fremmedspråklig-norsk).

 

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig
 • Har du andre spesielle behov, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette avtales på forhånd.

 

OM SØKNADSPROSSESSEN

Opplysninger om kunnskapskrav til kunnskapsprøven og søknadsskjema finnes på nett. Du får faktura tilsendt når du melder deg opp til prøven. På dagen for prøveavleggelse må du ta med gyldig legitimasjon m/ bilde.

Gjennomføring av prøven

 • Du kan ta prøven på planlagte tidspunkt for kunnskapsprøve i alkoholloven og Etablererprøven.
 • Møt opp senest 15 minutter før prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort og bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil eller mer, så stryker du.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Hvor tar du prøven?
Prøven avholdes i Steinkjer rådhus, Kongens gt 39, Steinkjer, 1 etg.


Her er påmeldingsskjemaet

 

SAKSBEHANDLING

Ved bestått prøve utsteder Steinkjer kommune et bevis på at du oppfyller det kunnskapskravet som alkoholloven setter til styrer/ stedfortreder.


Prøvebevis er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den e-postadressen du bruker ved påmelding.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas om igjen, helt til den blir bestått. Det må betales gebyr på 400 kr for hvert forsøk på prøveavleggelse.

LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER

Se alkoholforskriften kapittel 5 Kunnskapsprøve.

         Alkoholloven

         Handbok til alkoholloven

         Alkoholforskriften

VINN selger læremateriell til kunnskapsprøven. Hvis du vil kjøpe læremateriellet klikker du her.

Ø  Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Ø  Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7 og 9 med forskrifter.

 

HAR DU SPØRSMÅL

SERVICETORGET: 74 16 90 00                      Åpningstid: Mandag - fredag
                                                                                                    kl 08.00 - 15.30          
postmottak@steinkjer.kommune.no

Postadresse          Steinkjer kommune,                             
                              Postboks 2530
                              7729 Steinkjer

Besøksadresse     Rådhuset,
                              Kongensgt. 39
                              7713 Steinkjer