v. 1.4 Godkjenning av ny styrer/stedfortreder

GODKJENNING AV NY STYRER/STEDFORTREDER

Når styrer eller stedfortreder ved et skjenkested slutter, må det umiddelbart søkes om godkjenning av ny styrer eller stedfortreder.

Alkoholloven inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder i § 1-7c. Serveringsloven inneholder bestemmelser i §§ 4, 5 og 6

Dersom styrer eller stedfortreder slutter må det umiddelbart søkes om ny styrer eller stedfortreder. For at Kontor for skjenkesaker skal kunne behandle Deres søknad korrekt må søknaden skrives på det skjemaet vi har utarbeidet for godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder. Det samme gjelder dersom daglig leder ved et serveringssted slutter.

Søknad om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder sendes elektronisk.

SØKNADSKJEMA (link)

 

SAKSBEHANDLING

Søknaden overleveres til saksbehandler, deretter blir søknaden sendt til vandelsvurdering hos Politiet.

Saksbehandlingstid

Fra komplett søknad kommer inn til Kontor for skjenkesaker til søknaden er avgjort, er saksbehandlingstiden normalt inntil 4 uker.

 

LOVER

Alkoholloven

Serveringsloven

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    
Fax: 74 16 90 01

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer