v. 1.4 Skjenkebevilling ambulerende/enkeltstående anledning

SKJENKEBEVILLING AMBULERENDE/ENKELTSTÅENDE ANLEDNING

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet.

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling

Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer

Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

 

PRIS

Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr. 370,- pr. gang.

Prisen for skjenkebevilling for en enkelt anledning er fra kr. 370, ved store arrangement opp til kr. 5200,-.

Prisen avhenger av arrangementets art(mengde forventet omsatt alkohol) og antall deltagere på arrangementet.

 

KRITERIER OG VILKÅR

AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING § 4-5

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested, og gjelder kun skjenking til sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger brukes ved bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som «sluttet selskap». Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.

Det må søkes om ambulerende bevilling dersom en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede:

Dersom man leier lokale + flere tjenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleier. Da er søknad nødvendig.

Dersom man tar betalt for alkohol.

Dersom lokalet festen skal holdes i har en serveringsbevilling.

Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook, eller andre sosiale medier. Da må det søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning § 1-6.

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

 

OM SØKNADSPROSSESSEN

Det må søkes elektronisk. Du kan kontakt servicekontoret for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

 SØKNADSKJEMA (link)

Søknadsfrist

Det må søkes i god tid før arrangementet skal finne sted.

Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn senest en uke før arrangementet.

Søknader om bevillinger for en enkelt anledning må påregnes en behandlingstid på inntil 4 uker.

Vedlegg

Legitimasjon

 

SAKSBEHANDLING

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning / bestemt del av året, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er inntil én uke for ambulerende bevillinger og inntil 4 uker for søknader om bevilling til enkeltanledninger.

 

Klagemulighet

Avslag på søknaden om bevilling kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannen, kommunen videresender klagen til fylkesmannen. Klagen sendes til: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer

 

 

LOVER OG RETNINGSLINJER

Medbrakt alkohol er ikke lov uansett hvilken type skjenkebevilling man søker.

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9

Alkoholloven

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Alkoholforskriften

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss:  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer