v. 1.4 Sjekkliste barnehagens utelekeområder
Sjekkliste_barnehagens_utelekeomrader.doc