v. 1.5 Sjekkliste barnehagens utelekeområder
Sjekkliste_barnehagens_utelekeomrader.doc