v. 1.5 MAL - Forhåndsvarsel tilsyn

 

 

 

 

Forhåndsvarsel om tilsyn ved ……….

 

 

Det følges av § 9 i Lov om Folkehelsearabeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa.

 

Skolemiljøet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på elevenes helse. Med hjemmel i § 25 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., varsles herved om at representanter for kommuneoverlegen i ……….. kommune vil foreta tilsyn ved:

 

 

  • ……….skole/barnehage
  • Dato:……...
  • Tilsynets varighet: ca……….

 

Tilsynet vil være en systemrevisjon med gjennomgang av paragrafene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Viser til vedlegg (legg ved kopi av forskriften)

 

 

Hensikten med tilsynet:

  • Bidra til at elevene sikres et godt innemiljø på skolen.
  • Vurderes om skolen drives i henhold til de utvalgte paragrafene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

 

Om tilsynet:

Tilsynet gjennomføres som et felles møte med utvalgte personer/funksjoner, hvor det blir en gjennomgang av relevante spørsmål og dokumenter, samt en befaring av aktuelle sjekkpunkter ved skolen.

Aktuelle deltagere ved tilsynet vil være: ……………………. (eks. rektor/styrer, ansatterepresentant, eiendom/vaktmester, elev, foreldre, renholder etc)

 

Det vil bli utsendt en tidsplan om kort tid med konkrete tidspunkt for når de ulike deltagerne skal intervjues, samt kartleggingsskjema som skal benyttes ved intervjuene.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Hilde Rones Jensen

Konsulent/veielder Miljøretta kommunehelsesamarbeid

Kommunehelsesamarbeidet Inn-trøndelag

Tlf: 741 69121/40021925