v. 1.0 Gevinsten av koordinatorrollen

 

Gevinsten av koordinatorrollen

 

Gevinsten av koordinatorrollen er stor breddekunnskap om tiltaksnettverket og et stort nettverk av samarbeidsparter. Begge deler vil dere kunne dra nytte av videre i yrkeslivet- uansett hvilken stilling dere måtte jobbe i. Den største gevinsten av koordinatorrollen er kanskje den unike muligheten til å bli kjent med- og lære av alle de enkeltmenneskene vi møter som brukere og pårørende i våre tjenester.