v. 1.1 Leder/kollegaveiledning

 

Leder/kollegaveiledning

 

Når du starter opp som koordinator vil du kjenne til et navn på en kollega, leder eller systemkoordinator som du kan spørre om råd ved behov. Slik vil du ha tilgang til veiledning og oppfølging når du trenger det. Jobben som koordinator kan tidvis være ensom og rollen kan være uklar. Da er det greit å kunne spørre en kollega til råds- og drøfte for eks. myndighetsområde med egen leder.

Systematisk refleksjon kan være en god metode når man står overfor utfordringer. Det gir ikke nødvendigvis entydige svar, men kan åpne for et mer våkent eller kritisk blikk på hva det er behov for å spørre brukere, pårørende om – og hvordan. Dette kan gjøre at du som koordinator settes bedre i stand til å gjøre en god jobb.

Oslo universitetssykehus har laget en refleksjonshåndbok for helsepersonell som du og dine samarbeidspartnere kan bruke som mal for refleksjon rundt utfordringer du/dere står overfor i koordineringsarbeidet.