v. 1.1 Lederansvar

 

Lederansvar

Enhetsleder har ansvar for å legge til rette og skape rammebetingelser som gjør det mulig å fylle en koordinatorrolle. Dette kan blant annet omfatte:

                    Tilgang til pc og møterom

                    Veiledning - hjelp til å løse floker som noen gang oppstår

                    Tid til å kunne utføre koordinatoroppgavene

Leder skal i tillegg ha oversikt over hvor mange, og hvilke saker du er koordinator i. Dette for både å kunne ha mulighet til å fordele arbeidsoppgaver mellom sine ansatte, og å rapportere inn til Koordinerende enhet hvor mye av kommunens koordineringsoppgaver som ligger til enheten.