v. 1.2 Møteledelse

 

Møteledelse

 

Å lede og avholde møter med brukere, pårørende og samarbeidspartnere er en viktig oppgave for koordinator. Under opplæringsdager for koordineringsarbeid vil du få informasjon omkring ulike temaer vedrørende møteledelse. Målet med det er å kunne gjennomføre et godt forberedt møte, der alle som deltar involveres og trekkes aktivt med. Koordinator bør være bevisst hvorfor det avholdes møter, hva som ønskes å oppnå med møtene og tydeliggjøre, hvem har ansvar for hva.

Det er laget en sjekkliste for møter i ansvarsgruppen som kan være til hjelp og støtte.