v. 1.2 Sampro

Sampro

 

Sampro er det digitale samhandlingsverktøyet Steinkjer kommune bruker for å lette koordineringsarbeidet knyttet til individuelle planer.

Sampro er et elektronisk møtested for alle involverte på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå, og kan benyttes som et generelt samarbeidsverktøy der mange personer og instanser er involvert.

Sampro inneholder personens/brukerens egen individuelle plan – med langsiktige mål, kortsiktige mål og tiltak for å nå disse. I tillegg inneholder det også ulike samarbeidsverktøy som kalender, meldingsutveksling og kommentarfelt til de ulke elementene i planen.

Det er planeier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til planen, og hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til, samt hvem som har rettigheter til å endre mål, aktiviteter og måloppfyllelse i planen. Det er koordinator som har tilganger til å oppfylle dette, og lokal administrator kan kontaktes ved behov for hjelp.

Med tilgang til internett har man også tilgang til Sampro, og tilkoplingen er på samme måte og like sikker som til nettbanken.

 

Pålogging: https://www.individplan.no