v. 1.0 Ønsker du mer informasjon om individuell plan?

 

Ønsker du mer informasjon om individuell plan?

Bruk den digitale håndboka og linkene til kommunes hjemmeside for oppdatert info om koordinerende enhet, koordinatorrollen og IP i Steinkjer. Der vil du finne aktuelle linker til samarbeidsparter eller organisasjoner som kan være gode infokilder.

Mer info om IP finner du også på E-læring for Individuell Plan:

http://kurs.helsekompetanse.no/plan/3328