v. 1.1 Når skrives den individuelle planen?

 

Når skrives den individuelle planen?

 

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra personen/brukeren selv eller fra pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide planer ligger i tjenesteapparatet.

Det er Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har det overordnede ansvaret for individuell plan, og for oppnevning av koordinator. Henvendelser om individuell plan skal rettes til koordinerende-enhet@steinkjer.kommune.no

Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan.

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når personen/brukeren har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. De skal også melde behov for individuell plan til kommunens Koordinerende enhet.

Det bør utarbeides bare en plan selv om personen/brukeren har tjenester fra flere sektorer.

Steinkjer kommune benytter det elektroniske samhandlingsverktøyet Sampro til utforming av individuelle planer.

 

Arbeidet med individuell plan omhandler i første omgang å bli godt kjent med bruker og hans eller hennes ønsker for eget liv. Dere vil trenge tid til å bli kjent før du og bruker sammen kan fullføre arbeidet med den individuelle planen. For noen mennesker tar det lang tid – opptil flere år – før de er klar for å lage individuell plan. Andre synes det er greit å ha satt ned planen i løpet av noen uker eller måneder. Dette er veldig individuelt – og må erfares i hver enkelt sak du er koordinator i.