v. 1.2 Koordinatoropplæring

 

Koordinatoropplæring

 

Hvert år arrangerer Koordinerende enhet opplæringsdager for koordinatorer og andre som har behov for opplæring i hvordan man samhandler slik at bruker får gode tjenester og en best mulig hverdag. 

I den digitale håndboka i EQS finner du boksen koordinatoropplæring. Her vil du finne et utvalg av forelesninger som er avholdt i forbindelse med koordinatoropplæringa i Steinkjer kommune både i inneværende år, og tidligere år. De er laget i Power Point og kan være nyttig for deg som koordinator å lese gjennom.