v. 1.0 Hva forplikter bruker og pårørende seg til?

 

Hva forplikter bruker og pårørende seg til?

 

Samarbeidet med bruker og pårørende er avgjørende i arbeidet med individuell plan. Bevisstgjøring på hva bruker selv er ansvarlig for i sitt eget liv er en viktig del av arbeidet – og bidrar til å legge til rette for gode samarbeidsforhold. Bruker og pårørende må holde deg oppdatert som koordinator og gi tydelige tilbakemeldinger på hva de ønsker bistand til – og eventuelt gi beskjed når tida er inne for å avslutte individuell plan pga. endret behov.