v. 1.2 Etiske dilemma?

 

Etiske dilemma?

 

I arbeidet som koordinator og med individuell plan opplever en stadig å støtte på etiske dilemmaer. Ta deg tid til å reflektere over etiske spørsmål i arbeidet som koordinator. Det er fort gjort å tråkke over grenser som omhandler brukermedvirkning, respekt, tillit og makt.

Bruk noen minutter i løpet av uka til å se tilbake på arbeidet du gjør i sakene du har ansvar for- gjerne sammen med kollega i samme rolle! Etterspør eller delta gjerne på refleksjonsgrupper på egen arbeidsplass.

Her kan du lese om de etiske retningslinjene Steinkjer kommune har vedtatt for sine ansatte.