v. 1.5 Klage på koordinator

Bilderesultat for hvordan skrive klage

 

Det hender man gjør feil- også i arbeidet med andre mennesker. Det hender også at man er uenige om hvordan man løser oppgaver- og at dette kommer til uttrykk.

Skulle du oppleve at noen ønsker å klage på deg som koordinator så ber du dem ta kontakt med din nærmeste leder. Alle er tjent med at en eventuell klage kommer frem. Slik kan man nøste opp i utfordringene og få samarbeidet til å fungere igjen.