v. 1.1 Koordinator for barn og deres pårørende?

Koordinator for barn og deres pårørende?

 

Barn og unge med habiliteringsbehov har ofte behov for samtidige tiltak fra helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren. Tjenestene bør i størst mulig grad gis på de arenaene barn og unge oppholder seg.

Når du jobber som koordinator for barn og unge, har du naturlig mye kontakt med pårørende. Husk hvor viktig det er å treffe barnet/ungdommen- slik at du er godt kjent med hvem du er koordinator for.

Det kan være en utfordring å få barn og tenåringer i tale mht. hva de ønsker i eget liv. Men både barn og ungdom har en rett til å bli hørt- og vår jobb er å forsøke å få frem deres ønsker og best mulig samkjøre dette med ønskene fra pårørende.