v. 1.1 Avslutning/bytte av koordinator og/eller IP-sak

Avslutning/bytte av koordinator

 

Noen mennesker trenger i perioder av sitt liv bistand til å holde oversikt og orden i eget liv – de har rett til å motta koordinerte tjenester fordi de har store, sammensatte behov. Erfaring viser at saker som er store og sammensatte faller til ro og «legger seg» etter hvert. Situasjonen blir mer oversiktlig og eksempelvis bedring hos bruker gjør at han eller hun overtar kontrollen over koordinering av tjenester i eget liv. Som koordinator har du et ansvar for å bidra til at brukerne overtar denne kontrollen – det handler om å legge til rette for – og sette mennesker i stand til å mobilisere egne krefter.

Når bruker ikke lenger har behov for en koordinator og/eller individuell plan, avsluttes saken:

         Avklar med bruker at tjenesten avsluttes – og gi info om at han eller hun kan ta kontakt igjen dersom situasjonen skulle endres.

         Informer egen leder om at tjenesten avsluttes.

         Informer samarbeidsparter om at saken avsluttes formelt.