v. 1.3 Koordinators oppfølgingsansvar

Koordinators oppfølgingsansvar

 

Når du og bruker har kommet godt i gang med samarbeidet, er det svært ulike forløp på oppfølging. Noen saker krever mer oppfølging enn andre.

Stikkord for oppfølging kan være:

         Være tilgjengelig på telefon for bruker og involverte instanser

         Sammen med bruker invitere til nødvendige samarbeidsmøter eller ansvarsgruppemøter

         Ta nødvendig kontakt med ulike instanser når behovet oppstår underveis i prosessen

         Sammen med bruker være ansvarlig for evaluering av individuell plan til oppsatte tider