v. 1.2 Årsrapport IP

Årsrapport på arbeidet med IP og koordinator

 

Hensikten med rapporten er å lage en samlet oversikt over kommunens aktivitet på området habilitering og rehabilitering, jfr. forskrift og kommunens ansvar for å legge til rette og utvikle re-/habiliteringsfeltet.

Rapporten er ment å  fungere som et arbeidsverktøy for kommunens ledere i oppfølging av arbeidet med IP og koordinatorer i kommunen, og som grunnlag for rapportering til helsedirektoratet. Rapporten distribueres også til politikere, rådmannen og fylkesmannen.