v. 1.4 Avdelingsforum

 

Avdelingsforum

 

Består av Kommuneoverlege, Oppvekstsjef, Omsorgssjef og Helsesjef i kommunen, NAV-leder og sekretær. Avdelingsforum jobber på overordnet systemnivå med å legge til rette for tverrfaglig samarbeid og jobber for å skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Forumet har ansvar for kommunens plan for habilitering og rehabilitering, har oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering, tverretatlige behov og utviklingstrekk og legger til rette for iverksetting av tiltak.

Avdelingsforum har 5 møter i året.