v. 1.2 Koordinerende enhet

 

Koordinerende enhet

Det er rådmannen som etter lovverket har ansvar for at det finnes en Koordinerende enhet i kommunen. I Steinkjer har rådmannen delegert dette ansvarsområdet videre til Helsesjefen som igjen har valgt å opprette to fora for å kunne utføre alle oppgaver.

Koordinerende enhet er ingen tjenesteenhet på individnivå, men en organiseringsmodell for å ivareta tjenesteyting på tvers av fagområder, nivåer og sektorer.

Trykk på lenken under og se en oversikt over hvem som er medlemmer i Koordinerende enhet:

http://www.steinkjer.kommune.no/koordinerende-enhet.522603-73600.html