v. 1.7 Velkommen som koordinator i Steinkjer kommune

Velkommen som koordinator i Steinkjer kommune!

For at du skal bli trygg i rollen som koordinator har Steinkjer kommune utarbeidet en digital håndbok i EQS, den står til din disposisjon. Du vil finne prosedyrer som legger føringer for ditt arbeid, verktøy, tips, råd og veiledning. Alle områder er dekket.

Gjennom å bruke EQS vil du ha et opplæringsverktøy som gir deg svar på de fleste spørsmål vedrørende koordinerende enhet, koordinatorrollen, ansvarsgrupper og Individuell plan.

Den digitale håndboka er tilgjengelig når du har behov for det, ingen papirer som er gått ut på dato – alt er ferskt inne på EQS.

Velkommen til den digitale utgaven, ta den i bruk som et opplæringsverktøy for deg selv!

 

Dette er framsida på håndboka. Her finner du informasjon om systemnivået i boksen til venstre og informasjon om hvordan jobbe på individnivået i boksen til høyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfra kan du trykke deg til det området du jobber med, og du skal finne relevant informasjon som til enhver tid er oppdatert.

 

 

LYKKE TIL J