v. 1.2 31 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter hvor andre enn kommunen er byggherre
31_Utbygging_privat_regi.doc