v. 1.3 14 Partskontakt grunnerverv og leie
14_Partskontakt_grunnerverv_og_leie.doc