v. 1.2 13 Kontakt med hjemmelshavere ved utbygging veganlegg
13_Kontakt_hjemmelshavere_veg.doc