v. 1.2 10 Kommunal overtakelse av anlegg i egen regi og privat regi
10_Kommunal_overtakelse_av_anlegg.doc