v. 1.11 Årshjul kompetansetiltak for rollen som koordinator

Koordinerende enhet - logo                                                                                                                                                                       

Årshjul kompetansetiltak for rollen som koordinator

År 2017 - Måned

Dato

Tid

Sted

Tiltak

Merknad

JANUAR

 

 

 

 

 

FEBRUAR

 

 

 

 

 

MARS

 

 

 

 

 

APRIL

 

 

 

 

 

MAI

 

 

 

 

 

JUNI

 

 

 

 

 

JULI

 

 

 

 

 

AUGUST

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

 

 

 

NOVEMBER

 

 

 

 

 

DESEMBER