Alle rutiner
Rutinebeskrivelse - henvendelse om koordinator, IP og bytte koordinator